เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ยินดีต้อนรับ ทม.ใหม่บางบัวทอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

 
 

เกาะเกร็ด เกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยา

วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์

เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของชาวนนทบุรี

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538
 
ที่ตั้ง
  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ตั้งอยู่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีซึ่ง
สำนักงานตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
ของอำเภอบางบัวทอง ภาคกลางของ
ประเทศไทย เป็นระยะทางประมาณ 10
กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งตำบล จำนวน 29.7
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,562.50 ไร่
 
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 53,976 คน แยกเป็น
 
ชาย 25,370 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00
 
หญิง 28,606 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00
 
จำนวนครัวเรือน 29,428 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,817.3 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลละหาร  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพิมลราช  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลละหารและเทศบาลเมืองบางบัวทอง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย  
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านหนองเชียงโคตร 4,806 5,436 10,242 4,801  
3 บ้านค่ายสาม 1,726 1,899 3,625 1,441
  4 บ้านสุเหร่ากลาง 2,454 2,775 5,229 3,268  
5 บ้านโสนลอย 1,117 1,160 2,277 1,112
  6 บ้านปากคลองตาคล้าย 2,100 2,514 4,614 2,273  
7 บ้านคลองตาคล้าย 876 925 1,801 702
  8 บ้านคลองเจ๊ก 463 488 951 310  
9 บ้านคลองเจ๊กเล็ก 98 81 179 43
  10 บ้านปลายคลองลำรี 389 396 785 203  
11 บ้านคลองเจ๊กใหญ่ 2,513 2,727 5,240 2,446
  12 บ้านคลองลำรี 1,211 1,251 2,462 640  
13 บ้านคลองสามวัง 3,775 4,433 8,208 8,741
  14 บ้านคลองลำรีตอนล่าง 3,842 4,521 8,363 3,448  
  รวมทั้งสิ้น 25,370 28,606 53,976 29,428
 
** (ข้อมูล ของเดือนเมษายน พ.ศ.2562) **
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 02-15756202-4
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร : 02-1575620-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
จำนวนผู้เข้าชม 6,733,142 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10