เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ยินดีต้อนรับ ทม.ใหม่บางบัวทอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

 
 

เกาะเกร็ด เกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยา

วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์

เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของชาวนนทบุรี

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
  www.bbt.go.th
 
      เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
โทร : 02-1575620-4
 
ประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและการเลือกสรรเป็นพน [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 170 
รายงานการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 78 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ผ้าต่วน) ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง (กองการศึกษา) [ 12 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๙๘ นนทบุรี หมายเลขครุภั๊ฑ์ ๐๑๑-๖ [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถกระบะหมายเลขทะเบียน กษ ๑๑๙๘ นนทบุรี หมาย [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๒๓๘ นนทบุรี หมายเลขครุภัณ์ ๐ [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร [ 9 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 95 
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
จ้างเหมาครูสังคม (เอกสังคม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง) [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเ [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยั [ 19 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 353 
ซกระสอบทราย จำนวน ๘,๐๐๐ ใบ (สำนักปลัด) [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
จ้างหมาบริการงานสอนครูผูสอน สาขาวิชาการวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับนักเรียนโรงเรียน [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความรู้ในหัวข้อ ภาวะผู้นำท้องถิ่นในสถานการณ์ภาวะวิกฤต [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 185 
จ้างหมาบริการงานสอนครูผูสอน สาขาวิชาการวิชาการศึกษาปฐมวัย สำหรับนักเรียนโรงเรียน [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
จ้างเหมางานพิมพ์ปกและเข้าเล่มไสกาว แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ( [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ จุด ปร [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาปราบวัชพืช) [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
 
ทม.บางรักพัฒนา ประกาศ โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจ [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย [ 3 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ย. 2564)    อ่าน 246  ตอบ 4  
การทำบัตรประขาชน (24 ก.ย. 2564)    อ่าน 133  ตอบ 2  
เรื่องการแจกของยังชีพ (2 ส.ค. 2564)    อ่าน 65  ตอบ 1  
วางกระถางต้นไม้ล้ำออกมาเกะกะบนถนน (11 มิ.ย. 2564)    อ่าน 101  ตอบ 0  
           
 


สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
 
 


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง นำโดย ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบ [ 3 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 


ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัส [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ นำโดย ดร.วิเชี [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 22 


วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง ได [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 21 


วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง นำโดย ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 31 


บรรยากาศการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม เข็ม 2 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง สำหรับผู้ที่ลงลงท [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 41 


การประชุมสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว2847  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
  ท่านต้องการให้ ทม.ใหม่บางบัวทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
นบ0023.5/ว4488 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว1012 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตาฐานความปกติใหม่ (New Normal)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.1/ว1013 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย CHIANRAI FLOWER AND ART FESTIVAL [ แนบ1 ]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.4/ว4428 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.4/ว1004 ส่งสำเนาประกาศกระทระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.4/ว4431 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4457 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4455 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว4454 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.1/ว 1008 การมอบหมายภารกิิจหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมเพื่องในโอกาศในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.2/ว205 ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานสส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว4429 แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1005 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ0023.3/ว1006 ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7)  [ 1 ธ.ค. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว997-998 ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ แนบ1 ]  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4396 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.5/ว4427 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.3/ว996 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะการรายงานผลการกู้เงิน ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 และไตรมาสที่1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ 0023.3/ว993 ขอรายชื่อผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน สำหรับร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบประปาหมู่บ้านของ อปท. ระดับจังหวัด  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
นบ0023.1/ว992 ขอส่งหนังสือคุณธรรม นำทาง สร้างสังคม  [ 30 พ.ย. 2564 ]    
   
 
 
 


ฟาร์มเห็ด โพธิ์ทอง

ประดิษฐ์ดอกไม้ดิน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2564
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 02-15756202-4
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร : 02-1575620-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
จำนวนผู้เข้าชม 6,617,853 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
ทม.ใหม่บางบัวทอง

facebook
ทม.ใหม่บางบัวทอง
ทม.ใหม่บางบัวทอง