หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)  
 

ประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
เรื่อง การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

โดยกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอเพื่อขอรับความช่วยหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
๑. ผู้ยื่นต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
๒. มีสัญชาติไทย และมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๔ ครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย
๕.ครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น คนพิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เป็นต้น หรือ
๖ ผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องกักกันตนเอง ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ขา
รายได้ หรือมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๗. ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือตำแหน่งอื่นใดที่ได้รับเงินเดือนในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน

โดยให้ได้รับ ๑ สิทธิ ต่อ ๑ บ้านเลขที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้ทราบในลำดับต่อไป

ให้ผู้ยื่นลงทะเบียนแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องขอ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
๓. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ยื่นคำร้องขอ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอ และแนบเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ได้ที่สำนักงาน
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 13.53 น. โดย เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

ผู้เข้าชม 126 ท่าน

 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
   
  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
  ยินดีต้อนรับ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 0-2157-5620
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 021-575-620
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

 
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ : 0-2157-5620 โทรสาร : 02-157-5625
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
จำนวนผู้เข้าชม 9,448,103 เริ่มนับ 31 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10