หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
 
นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง
 
รองนายก ทม.
 
รองนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
 
เลขานุการนายก ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมือง
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
กองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
1.ฝ่ายอำนวยการ (ระดับต้น)
- งานนิติกรรม
- งานบริหารทั่วไป
2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ระดับต้น)
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
3.ฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ระดับต้น)
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานธุรการ
4.กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- งานบุคลากรทางการศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายการเงินและบัญชี (ระดับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานควบคุมบัญชีระบบ e-laas
2.ฝ่ายบริหารงานคลัง (ระดับต้น)
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
- งานตรวจสอบพัสดุ และดูแลทะเบียนทรัพย์สิน
3.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ระดับต้น)
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี /
สำรวจแผนที่
4.ฝ่ายพัฒนารายได้ (ระดับต้น)
- งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
- งานจัดเก็บรายได้
5.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
- งานจัดทำฎีกา
- งานบริหารทั่วไป
- งานทะเบียนพาณิชย์
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานวิศวกรรมโยธา
2.ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานเครื่องจักรกล
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง
3.ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานจัดการคุณภาพน้ำ
4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
- งานบริหารทั่วไป
 
1.ฝ่ายงานบริหารสาธารณสุข (ระดับต้น)
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารทั่วไป
2.ฝ่ายบริการสาธารณสุข (ระดับต้น)
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสัตวแพทย์
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (ระดับต้น)
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
2.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน (ระดับต้น)
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
- งานแผนงานและโครงการ
- งานงบประมาณ
- งานบริหารทั่วไป
2.ฝ่ายบริหารการศึกษา (ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
  โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
  โรงเรียนอนุบาลสหศึกษา
บางบัวทอง
- งานการศึกษาปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ใหม่บางบัวทอง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองลำรี
3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 0-2157-5620
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 021-575-620
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

 
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ : 0-2157-5620 โทรสาร : 02-157-5625
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
จำนวนผู้เข้าชม 10,447,547 เริ่มนับ 31 ม.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10