ท่านต้องการให้ ทม.ใหม่บางบัวทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 10 )
18.52%
การคมนาคม ( 7 )
12.96%
ระบบสาธารณูปโภค ( 12 )
22.22%
การให้บริการด้าน Internet ( 18 )
33.33%
การส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
12.96%