ผลสำรวจ
 

ท่านต้องการให้ ทม.ใหม่บางบัวทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
10.34%
การคมนาคม ( 1 )
3.45%
ระบบสาธารณูปโภค ( 7 )
24.14%
การให้บริการด้าน Internet ( 14 )
48.28%
การส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
13.79%