ผลสำรวจ
 

ท่านต้องการให้ ทม.ใหม่บางบัวทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 10 )
20.41%
การคมนาคม ( 3 )
6.12%
ระบบสาธารณูปโภค ( 12 )
24.49%
การให้บริการด้าน Internet ( 17 )
34.69%
การส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
14.29%